اجرای دیوار های خارجی سوله استخر گلسار به طول 4 متر 
سال اجرا 97
استان اصفهان