اجرا پارتیشن داخلی به ارتفاع 3 متر و 80 سانت با وال پست
سال اجرا 96
استان تهران