میخ پذیری

همانگونه که بر همگان روشن است طی سال های اخیر با افزایش انبوه سازی و آپارتمان سازی و استفاده از مصالح سبک بسیاری از معایب این دست از مصالح برای سازندگان و مصرف کنندگان فعلی این منازل مشخص گردیده است که یکی از مهمترین مشکلات به وجود آمده در مصالح سبک حائل سازی در ساختمان ها ، عدم میخ پذیری مصالح سبک و نشست در اثر بارگذاری می باشد.

میخ پذیری یکی از مهمترین ویژیگی های حائل های جداکننده غیر باربر است زیرا دیوار های داخلی و خارجی هر ساختمان نسبت به نیاز ساکنین در طول عمر ساختمان بارگذاری های متفاوتی نظیر : کابینت های آشپزخانه ، رادیاتورها ، بازشوها ، انواع وسایل تزئینی و غیره قرار میگیرد لذا مهمترین عامل در تعیین کیفیت مصالح سبک ساختمانی میزان میخ پذیری و عدم نشست آنها در برابر بار گذاری است.

میزان بارپذیری به ازای هر میخ در پانل های دیواری اکوتک برابر 150 کیلوگرم است.

میخ پذیری یک عامل وابسته به مقاومت فشاری است چرا که اگر مواد اولیه مورد استفاده در مصالح سبک دارای مقاومت کافی نباشند و در حین فرآیند تولید به میزان کافی فشرده نگردند در طی بارگذاری هایی که در آینده در یک ساختمان چه به صورت عمدی و غیر عمدی صورت میگیرد شاهد ترک ها و نشست مصالح سبک خواهیم بود.

حال سوالی که در ایجا مطرح میگردد این است که چگونه در مصالح سبک با جایگیزینی سبکدانه به جای سنگدانه میتوانیم مقاومت فشاری و میخ پذیری مورد نیاز وتعیین شده توسط آیین نامه های بین المللی را به دست بیاوریم. چرا که در فوم بتن ها و بتن های سبک گازی با حذف کامل سنگدانه بدون جایگزینی سبکدانه شاهد نشست و ترک های عمیق پس از بارگذاری و گذر زمان در طول عمر ساختمان ها هستیم.

شرکت ایستا سازه با هذف ارتقا و بهینه سازی صنعت ساختمان در کشورمان پس از بررسی مزایای پانل های دیواری اکوتک ، به یکی از مهمترین مزیت های مورد نیاز این محصول برای صنعت ساختمان کشورمان دست یافت زیرا خلاء بزرگی در صنعت سبک سازی حائل های ساختمانی وجود داشت چرا که این مصالح با وجود سبک سازی قادر به پوشش بارگذاری های مورد نیاز ساکنین در طول عمر ساختمان نبودند.

پانل های دیواری اکوتک به دلیل استفاده از سبکدانه هایی با مقاومت بالا و همچنین تراکم بسیار بالا که ناشی از فرآیند اکستروژن می باشد دارای مقاومت فشاری بالا هستند همچنین استفاده از الیاف در بتن پایه این محصول مقاومت خمشی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و سبب ایجاد میخ پذیری بالا و امکان بار گزاری در این محصول گردیده است به صورتی که با استفاده از 2 میخ کوبیده شده در فاصله بین 2 حفره پانل 100 میلیمتری اکوتک یک شاسی برای قرار گیری وزن 350 کیلوگرم تعبیه گردید و همانگونه که در تصویر مشاهده میکنید به راحتی ظرفیت بارپذیری در این محصول وجود دارد در صورتی که هیچکدام از مصالح سبک در حال استفاده در بازار کشورمان قابلیت بارپذیری به میزان ذکر شده را دارا نمی باشند.